Convocatòria Assemblea General 2020

Descarregar convocatòria Assemblea General 2020 Cat

Benvolgut Soci:

D’acord amb l’establert als Estatuts del Club i en compliment de l’acord pres per la Junta Directiva, el convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Club, que es realitzarà per videoconferència.

Degut a l’actual situació de la pandèmia del COVID 19, amb la publicació del nou Decret Llei 31/2020, de 8 de setembre, s’habilita a les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans electrònics (videoconferència) per reunir-se i que els seus òrgans de govern puguin prendre acords en els casos d’Assemblees Ordinàries.

Per poder assistir a l’Assemblea, haurà de confirmar la seva assistència enviant un correu electrònic a cnhv@cnhv.net o trucant a les oficines del Club abans del dia 7 de desembre de 2020. Haurà de facilitar el seu nom, cognoms, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.